Po Bronson: Jak nejednat s dětmi – síla a úskalí chválení dětí

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greuze,_Jean-Baptiste_-_The_Spoiled_Child_-_low_res.jpg

Následující článek je vlastně předběžně zveřejněnou kapitolou z později vydané (a velmi zajímavé) knihy NurtureShock: New Thinking About Children, která shrnuje výsledky vědeckých bádání posledních let do čtivé a přesvědčivé podoby.

Jinak v New York Magazine vyšly ještě další dvě kapitoly – Learning To Lie o lhaní, a Snooze Or Loose o závažných důsledcích dnes běžného nedostatku spánku u mladých.

Read more