O nás

Mnich u středověkého psacího stolu.

Jsme otevřená neziskovka

Archetypal je zapsaný spolek.

Každému jsou dostupné naše

Pro členy spolku je také přístupné dění "v zákulisí", kde probíhá spolupráce na překladech, diskuze...

Spolek Archetypal pomáhá vpouštět do českého kulturního rybníčku svěží, poutavou tvorbu,  která rozvíjí střízlivý rozum a probouzí nespoutanou představivost. Naším dlouhodobým cílem je přinášet překlady, které mají moc měnit lidi k lepšímu, a které zároveň stojí za to číst.

Fungujeme na zcela dobrovolné bázi a překládáme jen věci, ze kterých jsme nadšení a za kterými si můžeme plně stát. Fungujeme tedy volným tempem, což v tuto chvíli znamená pár překladů za rok. Co na tom záleží? Nemusíme plnit plán. Ve volných chvílích pro radost překládáme díla, která nám za to stojí, a která by se k česky mluvícím bez našeho úsilí málokdy dostala.

Podněty z našich překladů už se vmísily do bezmála půl milionu českých myslí.

Jestli také vidíte potenciál, který naše překlady pomáhají odhalovat a uskutečnit, vězte, že každá vaše pomoc a přispění se hodí a přetavíme ji v odpovídající injekci lidství.

Chci se stát se členem

Mohu nabídnout podporu

Překlady, které stojí za to

Z různých směrů osvětlujeme zásadní témata a do českého povědomí vpouštíme přínosné vhledy. Literatura faktu, poučná přednáška, sci-fi povídka - na médiu, žánru nebo tématu nám tolik nezáleží. Důležité je, aby odhaloval základy naší společné reality, přímo nebo metaforicky.

Soustředíme se na kousky a díla, u kterých se nám podaří získat svolení autora, nebo jsou zveřejněná pod CC či jinou otevřenou licencí (a některá ani jinak než neziskově vydána být nemohou).

Pomáháme si porozumět světu

Chceme přispívat ke zkoumání a vytyčování vizí, abychom jako kultura měli na horizontu smysluplné cíle, a k předávání informací přístupnou formou, abychom tak obohacovali a zpřesňovali naše chápání světa a dokázali tedy i své vize formovat nejlépe, jak jen to bude možné, a skutečně naplňovat.

Ke vzdělání jsou potřeba dobře podané informace - nemá smysl se učit z nezáživných pramenů, když existují účinnější, přístupněji podané zdroje a postupy - a vzory, lidé a příběhy, které jdou příkladem.

Bez vize se zdá, jako by žádné naše konání nemělo smysl, a skutečné vzdělání je to, co pomůže zajistit, aby se vize neodpoutala od možné skutečnosti a abychom jí zároveň byli schopní dosáhnout.

Kultura jako společné podhoubí

Společným podhoubím, ze kterého vychází naše vize i naše vzdělání, je kultura. A jakkoliv se nám dnes česky mluvící kultura zdá být samozřejmá, je výsledkem úsilí mnoha generací a je potřeba o ni pečovat.

Naše dnešní kultura je ale do značné míry naplněna spotřební vatou, která v tom lepším případě nic nedělá, v tom horším je zcela zavádějící. Příležitosti nechat se rozptýlit na tisíce způsobů a koupit si prakticky cokoliv však nemohou zakrýt fakt, že jsme na přelomu tisíciletí přišli o poslední zbytky smyslu, za kterými se naše civilizace hnala často celá staletí - Cesty do vesmíru? Nesmrtelnost nebo alespoň nezlomné zdraví? Roboti, kteří udělají všechnu práci?

Místo dosažení vysněných cílů se ve třetím tisíciletí stále potýkáme s chudobou a hladem, válkami a znečištěním. V českém prostředí se navzájem utěšujeme, že se vlastně máme dobře, že světové problémy nemusíme řešit. Ve skutečnosti dychtíme po čemkoliv, co by naplnilo naši potřebu najít společný smysl, a naše společnost běží ze zvyku a z nutnosti - společné dlouhodobé cíle vlastně nemáme, možná s výjimkou chuti rozhodně si skutečný stav věcí nepřipouštět.

Avšak nové možnosti, cíle a vize existují - často dokonce spočívají v zdánlivě nepatrných změnách v hodnotách, přístupu a uvažování, a s větším rozšířením by měly nečekaný vliv na společnost. Je třeba tyto možnosti objevovat a dovolit si je zkoumat a zkoušet, bez ohledu na staré modely a zavedené způsoby fungování.

Má smysl přinášet smysl.

Chci se také zapojit

Logo Archetypal

Stačí málo - číst, doporučovat a sdílet naše stránky - ale pokud vás naše úsilí zaujalo víc, budeme rádi, když se zapojíte víc.

Ať už jste našli chybu, máte tip na něco, co by stálo za to přeložit, chcete nějak přispět nebo poskytnout zpětnou vazbu, pište nám na sociálních sítích, nebo můžete napsat do naší veřejné diskuzní skupiny nebo do ní poslat email).

Jako neziskovka můžeme fungovat jen když si dlouhodobě zasloužíme pozornost a důvěru. I kdybyste měli 'jen' sdílet naše překlady a podněty z nich, je to projev důvěry, kterého si hluboce vážíme a za který jsme vděční.

Stanu se členem

V dubnu 2015 byly přijaty nové stanovy (PDF), díky kterým je snadné stát se přidruženým členem. Neznamená to, že budeme nabízet placený obsah - všechny přeložené články jsou na našem webu dál dostupné každému.

Možnost stát se přidruženým členem je tu pro ty, kteří chtějí:

  • podpořit naše aktivity
  • zapojit se do aktivit kolem překladů a spolku
  • přečíst zatím nevydané překlady a ovlivňovat jejich konečnou podobu - i každý nalezený překlep se počítá

Se zvětšující se členskou základnou a aktivitou plánujeme plně využívat dnešních možností - jsme v 21. století - a crowdfundingem (tedy sbírkou) řešit i publikaci děl, u kterých je zapotřebí zakoupení práv a profesionální překlad i nakladatelská práce.

Stručný a velice nekompletní seznam kousků, které bychom rádi vydali, najdete na stránce Připravujeme - a budeme vděční za další tipy.