Odhalujeme (s)mysl

Vyhledáváme zásadní tvorbu a se svolením autorů ji přinášíme v překladu, který si můžete poslat, tisknout, sdílet nebo uložit na později.
Sledovat nás můžete na těchto stránkách, na Twitteru, přes Facebook, Google+, RSS feed nebo odebírejte novinky emailem.

Ecotopia1

Ecotopia – Ernest Callenbach

Klíčová kniha Ernesta Callenbacha publikovaná roku 1975. Společnost popsaná v knize je jednou z prvních ekologických utopií a měla významný vliv na kontrakulturu a hnutí zelených v 70. letech a později.

Energie vlídná k životnímu prostředí a další působivé stavební a dopravní technologie, které Callenbach popsal ve své Ecotopii jsou založeny na výzkumných objevech v časopisech jako Scientific American. Mezi základní nitky příběhu patří technologie, životní styly, lidové zvyky a postoje, které se odrazily (z reálného života) kupříkladu i na stránky Whole Earth Catalog a jeho následníka CoEvolution Quarterly a byly rovněž popsány v novinách, románech nebo filmech. Callenbachovy hlavní myšlenky o ekotopických hodnotách a zvycích byly založeny na skutečných experimentech na americkém Západě. Například Callenbachova fiktivní Crick School byla založena na alternativní škole Pinel School, která leží poblíž Martinezu, CA a kterou kdysi navštěvoval jeho syn.

Autorův ekotopický koncept neodmítá vyspělé technologie, členové jeho fiktivní společnosti spíše vykazují vůči technologiím vědomou selektivitu, aby mohlo být zachováno jak lidské tělesné a duševní zdraví, tak i zdraví sociální a ekologické. Callenbachův příběh například předpovídá vývoj a hojné používání videokonferencí.

Pod vlivem této knihy vznikl pojem „ekotopie“ jako subžánr science fiction a utopické literatury.

(text pochází z Wikipedie)