Projev profesora Quirrella ke studentům (ukázka ze druhého dílu HPaMR)

Burcující projev profesora Quirrella z konce druhé knihy a obecně celá Quirrellova perspektiva jsou hledisky, jejichž rozboru a zvažování se Eliezer Yudkowsky ve svém mistrovském kousku Harry Potter a metody racionality věnuje s inspirativní pečlivostí. Návrh přebalu k čínskému překladu vytvořila Lily Yao Lu.


„Vězte toto: vaši rodiče se nic nenaučili! „

„Kdyby nebylo Harryho Pottera,“ řekl profesor Quirrell hlasem ostrým a ledovým jako prosinec, „Vy-víte-kdo by zvítězil.“
Okamžitě nastalo naprosté ticho.

„Nenechte se mýlit,“ řekl profesor Quirrell. „Pán zla vyhrával. Bystrozorů, kteří se mu odvažovali čelit, bylo méně a méně, odboj, který mu oponoval, byl postupně vyhlazován. Jediný Pán zla a možná padesát Smrtijedů bojovali proti několikatisícové zemi a vyhrávali. To ani není směšné! Na ohodnocení takové neschopnosti nemáme dost špatnou známku!“

Ředitel Brumbál se mračil, diváci se tvářili zmateně; naprosté ticho pokračovalo.

„Chápete už teď, jak se to stalo? Dnes jste to viděli. Povolil jsem zrádce a generálům nedal žádné prostředky, jak je omezit. Viděli jste výsledek. […] Je bez nejmenších pochyb, že všechny tři dnešní armády by byly poraženy jakýmkoli jednotným vnějším nepřítelem.“

Profesor Quirrell se na pódiu předklonil a jeho hlas se naplnil chmurnou intenzitou. Natáhl pravou ruku, pěst rozevřenou, prsty rozprostřené. „Být rozdělení je slabost,“ řekl profesor obrany. Sevřel ruku do pěsti. „Být jednotní je síla. Přes svou značnou pošetilost alespoň toto Pán zla chápal, a využil tento vhled, aby stvořil to, co z něj udělalo nejstrašlivějšího Pána zla v dějinách. Vaši rodiče čelili jedinému Pánu zla a padesáti Smrtijedům, kteří byli dokonale sjednoceni, protože věděli, že jakékoli zakolísání v jejich loajalitě bude potrestáno smrtí, že jakýkoli náznak neschopnosti bude potrestán bolestí. Nikdo nemohl uniknout ze spárů Pána zla, jakmile jeho znamení přijal. A Smrtijedi svolili přijmout to příšerné znamení, protože věděli, že jakmile ho přijmou, budou stát sjednoceni vůči roztříštěné zemi. Jeden Pán zla a padesát Smrtijedů by dokázali díky Znamení zla porazit celou zemi.“

Profesorův hlas byl pochmurný a tvrdý. „Vaši rodiče se mohli bránit. Neudělali to. Muž jménem Yermi Wibble vyzval národ, aby zavedl brannou povinnost, i když nedohlédl dost daleko na to, aby navrhl Znamení Anglie. Yermi Wibble věděl, co se mu stane; doufal, že jeho smrt druhé inspiruje. A tak vedle něj Pán zla přibral i jeho rodinu. Jejich stažené kůže nevyvolaly nic než strach, a nikdo už se neodvážil znovu promluvit. A vaši rodiče by museli následkům své opovrženíhodné zbabělosti čelit nebýt toho, že je zachránilo roční dítě.“ Profesorova tvář byla zkřivená pohrdáním. „Dramatik by to označil za deus ex machina, protože neudělali nic, čím by si svou záchranu zasloužili. Ten-jehož-nesmíme-jmenovat si možná nezasloužil vyhrát, ale, a o tom nepochybujte, vaši rodiče si zasloužili prohrát.“

Hlas profesora obrany se nesl dál, tvrdý jako ocel. „A vězte i toto: vaši rodiče se nic nenaučili! Národ je stále rozdělený a slabý! Jen pár desetiletí uběhlo mezi Grindelwaldem a Vy-víte-kým! Myslíte si, že vy během svých životů žádnou další hrozbu nezažijete? Zopakujete vy chyby svých rodičů, když jste jejich výsledky dnes viděli tak jasně před sebou? Protože já vím, že až ten temný den přijde, vaši rodiče je zopakují! Mohu vám také říct, co se naučili oni! Naučili se schovávat jako zbabělci, nic nedělat a čekat, až je Harry Potter zachrání!“

Tvář ředitele Brumbála měla přemítavý výraz; ostatní studenti na svého profesora obrany hleděli ve zmatku mezi vztekem a obdivem.

Profesorovy oči teď byly stejně chladné jako jeho hlas. „Zapamatujte si toto a zapamatujte si to dobře. Ten-jehož-nesmíme-jmenovat si přál vládnout této zemi a držet ji ve svém krutém sevření navždy. Ale alespoň si přál vládnout živé zemi, ne pouštnímu prachu! Existovali šílení temní mágové, kteří si nepřáli nic než celý svět proměnit v jedinou obrovskou pohřební hranici! Proběhly války, ve kterých celé národy bojovaly proti jiným! Vaši rodiče takřka prohráli proti padesáti čarodějům, kteří tuto zemi chtěli zajmout živou! Jak rychle by mohli být rozdrceni početnějším nepřítelem, nepřítelem, kterému by stačilo je zničit? Předpovídám toto: až povstane další hrozba, Lucius Malfoy bude tvrdit, že ho musíte následovat nebo zhynout, a že vaší jedinou nadějí je věřit v jeho krutost a sílu. A i když tomu Lucius Malfoy bude sám věřit, bude to lež. Protože když Pán zla zahynul, Lucius Malfoy Smrtijedy nesjednotil, v okamžiku byly rozprášeni, utíkali jako zpráskaní psi a zrazovali jeden druhého! Lucius Malfoy není dostatečně silný, aby byl Pánem Zla či čehokoli jiného.“

Dracovy pěsti byly sevřené doběla, v očích měl slzy, vztek a nesnesitelnou hanbu.

„Ne,“ řekl profesor Quirrell, „nemyslím si, že to bude Lucius Malfoy, kdo vás zachrání. A jestliže si myslíte, že tímto navrhuji sebe, čas ukáže, že tomu tak není. Nic vám nenavrhuji, mí studenti. Říkám jen, že pokud by celá země nalezla vůdce tak silného, jako byl Pán zla, ale čestného a čistého, a přijala jeho Znamení, pak by jakéhokoli Pána zla rozdrtila jako hmyz, a ani celý zbytek našeho rozděleného kouzelnického světa by je nemohl ohrozit. A pokud by se proti nám postavil nějaký ještě silnější nepřítel ve snaze nás vyhladit, pak by stejně mohl přežít jen sjednocený kouzelnický svět.“

Ozývalo se lapání po dechu, převážně od mudlorozených; studenti v zeleně lemovaných hábitech vypadali jen zmateně. Teď to byly pěsti Harryho Pottera, které byly pevně sevřené a třásly se. Hermiona vedle něj vypadala vztekle a vyděšeně.

Ředitel se zvedl ze svého místa s vážným výrazem na tváři. Zatím nic neřekl, ale ten pokyn byl jasný.

„Neříkám jaká hrozba přijde,“ řekl profesor Quirrell. „Ale neprožijete celé své životy v míru, ne pokud je uplynulá světová historie vodítkem k budoucnosti. A pokud se v budoucnosti zachováte stejně, jak jste to dnes viděli u našich tří armád, pokud nedokážete odložit stranou své malicherná hašteření a přijmout znamení jediného vůdce, pak si možná jednou budete přát, aby Pán zla žil a vládl, a budete litovat dne, kdy se Harry Potter narodil.“

Stáhněte si Harryho Pottera a metody racionality. Dozvíte se i o jakých bitvách byla řeč (v prvním ročníku?!), v čem se profesor Quirrell mýlil, a mnohem, mnohem víc. Rozhodně nebudete litovat.